Störst på solglasögon

Alltid de senaste modellerna

 • Över 35 000 nöjda kunder!
 • Över 70 000 par sålda glasögon!
 • Alltid 30 dagars öppet köp!
 • Fri frakt över 500 & smidig fri retur!

            Köp 4 betala för 3 på alla solglasögon                   - Justeras i kasssan 

GDPR ställer krav på hur vi som företag behandlar personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.

Vad innebär det för mig?

I korthet innebär GDPR att du:

 • Har rätt att få mer utförlig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi ger dig sådan information i Integritetspolicyn nedan.
 • Får möjlighet att begära att dina personuppgifter flyttas eller att vi begränsar behandlingen.
 • Får stärkta möjligheter att ta del av dina personuppgifter och att få dem rättade eller raderade.

Integritetspolicy

För Saltopeppar.se är det mycket viktigt att du alltid känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

Enligt gällande regler om integritet, får personuppgifter endast behandlas för specifikt angivna syften och om det finns en laglig grund för behandlingen.

I denna integritetspolicy beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på och hur länge uppgifterna sparas. Vi beskriver även hur du kan påverka behandlingen genom att utöva dina rättigheter. Vi ger dig även information om vem hos oss du kan prata med om du har frågor om personuppgiftsbehandling samt vart du ska vända dig om du inte är nöjd med vår hantering.

Interlaced Influencers är personuppgiftsansvarig för den behandling som vi bestämmer över.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn. Med hjälp av innehållsförteckningen ovan kan du lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Är Interlaced Influencers personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig?

Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlar in om dig som användare. 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, e-postadress eller telefonnummer.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Allt vi gör med dina personuppgifter räknas enligt tillämpliga lagar som behandlingar, det gäller oavsett om vi använder automatiserade system eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs främst av dina kontaktuppgifter men också användaruppgifter.

Kontaktuppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Användaruppgifter är annan information som t.ex. dina webbadresser samt loggning av inlogging i kontrollpanelen samt ip-nummer. 

Vad används uppgifterna till?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter, krävs att vi har angivit ett uttryckligt och berättigat syfte med behandlingen. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ursprungliga syftet. Utöver detta, måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund, för att få behandla personuppgifter.

De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:

 1. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra avtalet med dig, t.ex. att samla in uppgifter om dig för att kunna slutföra en order och leverera varorna.
 2. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. att spara personuppgifter för bokföringsändamål.

Tillhandahålla våra tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund eller användare.

Annan kommunikation om tjänster

Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. för att tillhandahålla dig information om underhåll, service och uppdateringar av vår tjänst. När du kontaktar vår support behandlar vi personuppgifter om dig för att kunna hjälpa dig att använda tjänsten samt för att kunna hantera dina synpunkter.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t.ex. bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial. Vi behandlar även personuppgifter i syfte att kunna uppfylla kraven på lagring av uppgifter i reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, för att kunna lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndighet.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Hur samlar vi in uppgifterna?

 • Vi samlar in personuppgifter i samband med att du blir kund hos oss genom att du själv lämnar dem till oss genom något av vårt digitala gränssnitt.
 • Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Hur länge sparas uppgifterna?

Enligt Integritetslagstiftningen får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför aldrig personuppgifter bara för att de är ”bra att ha” utan har alltid ett definierat syfte som har stöd i lag.

 • Kontaktuppgifter sparar vi, om vi inte anger någonting annat, så länge som du är användare hos oss, men max under 36 månader. När avtalet upphör raderar eller anonymiserar vi personuppgifterna i de system som används för att stödja avtalsförhållandet. Däremot kan personuppgifter ligga kvar i andra system, t.ex. bokföringssystemet, eftersom vi där behöver spara dem längre för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
 • Ärendehistorik från dina kontakter med vår support raderas efter maximalt 12 månader efter att vi stängt ärendet, eller så länge du är användare hos oss.

Myndigheter

Vi lämnar ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut samt till polis.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information får du i denna integritetspolicy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta vår support eller vårt Dataskyddsombud. Du finner kontaktuppgifter längst ner i policyn.

Utöver rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.

Rätt till rättelse.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Tänk på att du som är användare hos Interlaced Influencers kan ändra dina uppgifter direkt när du är inloggad på ditt konto.

Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På Interlaced Influencers använder vi följande cookies:

 1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 2. Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 3. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
 4. De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan läsa mer om cookies specifikt för Interlaced Influencers här.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida.

Personuppgiftsansvarig

Saltopeppar.se / P.H Web Invest Ab är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Interlaced Influencers och Invoicer. Vi bestämmer för vilka ändamål behandlingen sker och hur den går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter behandlas när vi använder oss av underleverantörer.

Mail: info@saltopeppar.se

 

Hej, Visste du att vi bjuder på 1 par glasögon vid köp av  3 glasögon! Köp 4 par betala för 3 på alla solglasögon.

För att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.